Hong Kong Office

Address:
Flat 3A, Mai Luen Industrial Building, 23-31 Kung Yip Street, Kwai Chung, Hong Kong

Email: 
[email protected]

Phone:
(852) 6154-8561
(852) 3614-5661

Mainland Factory

Address:
Cui Zhuang Zi, Sheng Fang Zhen, He Bei Sheng, 065701 China

Please contact Hong Kong Office if you would like to arrange a site visit.

Contact Us